Αρχείο κατηγορίας: Κόφτες

ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΝ

Οι κόφτες κάλων της Credo διακρίνονται σε Κόφτες Κάλων με Ανταλλακτική Ράσπα και Κόφτες Κάλων Ασφαλείας.

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αφαίρεση κάλων από τα πόδια και διαθέτουν ανταλλακτικά και οι 2 κατηγορίες.

2_hhlh_raspel-chrom-popart-magenta_1000

Κόφτης Κάλων με Ανταλλακτική Ράσπα

hhsh_chrom-popart-blau_1000

Κόφτης Κάλων Ασφαλείας