«

»

ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΝ

 

Οι κόφτες κάλων της Credo διακρίνονται σε Κόφτες Κάλων με Ανταλλακτική Ράσπα 

και Κόφτες Κάλων Ασφαλείας.


Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αφαίρεση κάλων από τα πόδια και διαθέτουν ανταλλακτικά και οι 2 κατηγορίες.

Κόφτης Κάλων Ασφαλείας        Κόφτης Κάλων με Ανταλλακτική Ράσπα