Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία

επικοινωνίας:

Τηλ.: (+30) 210 2435230

Fax. (+30) 210 2435757

E-mail: d-michal@otenet.gr