«

»

ΝΥΧΟΚΟΠΤΕΣ CREDO

 

 

 

Κατάλληλοι για την ασφαλή κοπή των νυχιών των χεριών ή των ποδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

0_nkni_edelstahl-popart-violett_1000

ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ

nkni_82-ger-matt_1000

ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΩΝ

nkni_58-matt_1000

ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ

2 ΝΥΧΟΚΟΠΤΕΣ ΠΟΔΙΩΝ & ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΘΗΚΗ

ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ ΔΩΡΟ ΛΙΜΑ ΖΑΦ.

ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΘΗΚΗ